Algemene Voorwaarden

Voorwaarden : voor plaatsing op schoonmaakbedrijvengids.eu

Aanmelding: Alleen schoonmaak gerelateerde bedrijven worden toegelaten op de website schoonmaakbedrijvengids.eu

De overeenkomst voor de gratis bedrijfsvermelding en de bijbehorende voorwaarden wordt overeengekomen op het moment dat afnemer zich aanmeldt op de website met zijn of haar e-mailadres. Aan een gratis bedrijfsvermelding kunnen geen rechten worden ontleend. Schoonmaakbedrijvengids.eu heeft het recht een gratis bedrijfsvermelding zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd

Het is niet toegestaan in de vermelding op welke wijze dan ook inhoud te plaatsen die kwetsend is op grond van geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid. Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse Wet (inclusief van toepassing zijnde jurisprudentie) of de openbare orde.

De totstandkoming van de gegevens op deze website is met de grootste zorg uitgevoerd. Schoonmaakbedrijvengids.eu kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze website is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. De inhoud van deze website is gedeeltelijk door externe partijen geproduceerd. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun geboden informatie. Mocht u onjuiste informatie tegenkomen wordt het op prijs gesteld als u dit meldt, zodat wij dit direct kunnen onderzoeken.